img01

篆刻心经

篆刻般若波罗蜜多心经全文.共56枚印章
点击浏览大图

img01

佛造像

印文:佛造像 1.5*1.5
点击浏览大图

img01

般若波罗蜜多心经

印文:般若波罗蜜多心经 3*3
点击浏览大图

img01

南无阿弥陀佛

印文:南无阿弥陀佛 3*3
点击浏览大图

img01

观自在菩萨

印文:观自在菩萨 3*3
点击浏览大图

img01

行深般若波罗蜜多时

印文:行深般若波罗蜜多时 3*3
点击浏览大图

img01

照见五蕴皆空

印文:照见五蕴皆空 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

度一切苦厄

印文:度一切苦厄 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

舍利子

印文:舍利子 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

色不异空

印文:色不异空 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

空不异色

印文:空不异色 2*2
点击浏览大图

img01

色即是空

印文:色即是空 2*2
点击浏览大图

img01

空即是色

印文:空即是色 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

受想行识

印文:受想行识 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

亦复如是

印文:亦复如是 2.6*1.1
点击浏览大图

img01

舍利子

印文:舍利子 2*2
点击浏览大图

img01

是诸法空相

印文:是诸法空相 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

不生不灭

印文:不生不灭 2*2
点击浏览大图

img01

不垢不净

印文:不垢不净 2*2
点击浏览大图

img01

不增不减

印文:不增不减 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

是故空中无色

印文:是故空中无色 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

无受想行识

印文:无受想行识 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

无眼耳鼻舌身意

印文:无眼耳鼻舌身意 3*3
点击浏览大图

img01

无色声香味触法

印文:无色声香味触法 3*3
点击浏览大图

img01

无眼界

印文:无眼界 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

乃至无意识界

印文:乃至无意识界 3*3
点击浏览大图

img01

无无明

印文:无无明 1.5*1.5
点击浏览大图

img01

亦无无明尽

印文:亦无无明尽 2*2
点击浏览大图

img01

乃至无老死

印文:乃至无老死 2*2
点击浏览大图

img01

亦无老死尽

印文:亦无老死尽 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

无苦集灭道

印文:无苦集灭道 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

无智亦无得

印文:无智亦无得 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

以无所得故

印文:以无所得故 2*2
点击浏览大图

img01

菩提萨埵

印文:菩提萨埵 2*2
点击浏览大图

img01

依般若波罗蜜多故

印文:依般若波罗蜜多故 3*3
点击浏览大图

img01

心无挂碍

印文:心无挂碍 3*3
点击浏览大图

img01

无挂碍故

印文:无挂碍故 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

无有恐怖

印文:无有恐怖 1.5*2.5
点击浏览大图

img01

远离颠倒梦想

印文:远离颠倒梦想/佛造像 4*4
点击浏览大图

img01

究竟涅槃

印文:究竟涅槃 3*3
点击浏览大图

img01

三世诸佛

印文:三世诸佛 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

依般若波罗蜜多故

印文:依般若波罗蜜多故 2*4
点击浏览大图

img01

得阿耨多罗三藐三菩提

印文:得阿耨多罗三藐三菩提 3*3
点击浏览大图

img01

故知般若波罗蜜多

印文:故知般若波罗蜜多 3*3
点击浏览大图

img01

是大神咒

印文:是大神咒 2*2
点击浏览大图

img01

是大明咒

印文:是大明咒 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

是无上咒

印文:是无上咒 3*3
点击浏览大图

img01

是无等等咒

印文:是无等等咒 3.6*1.7
点击浏览大图

img01

能除一切苦

印文:能除一切苦 3*3
点击浏览大图

img01

真实不虚

印文:真实不虚 3*3
点击浏览大图

img01

故说般若波罗蜜多咒

印文:故说般若波罗蜜多咒 3*3
点击浏览大图

img01

即说咒曰

印文:即说咒曰 2*2
点击浏览大图

img01

揭谛

印文:揭谛 1.6*3.8
点击浏览大图

img01

揭谛

印文:揭谛 1.5*1.5
点击浏览大图

img01

波罗揭谛

印文:波罗揭谛 2.5*2.5
点击浏览大图

img01

波罗僧揭谛

印文:波罗僧揭谛 3*3
点击浏览大图

img01

菩提萨婆诃

印文:菩提萨婆诃 3*3
点击浏览大图

img01

师 / 妙磊居士

印文:师 0.9*0.9 / 妙磊居士 3.1*3.1
点击浏览大图

img01

般若波罗蜜多心经

唐-欧阳询书于贞观九年
点击浏览大图

img01

篆刻般若心经

篆刻般若波罗蜜多心经全文.共56枚印章
点击浏览大图

关于心经.我所知道的

摩诃般若波罗蜜多心经

        《般若波罗蜜多心经》,为《金刚经》降伏其心篇。简称《心经》,全经只有一卷,260字,属于《大品般若经》中600卷中的一节。此经由浅入深地全部概括了《大品般若》的义理精要。可谓言简而义丰,词寡而旨深。古来认为读此经可以了解般若经类的基本精神。该经曾有过七种汉译本。较为有名的是后秦鸠摩罗什所译的《摩诃般若波罗蜜大明咒经》和唐朝玄奘所译的《般若波罗蜜多心经》。

心经可证圆满

        藏传经论中经常提到:「佛说八万四千法门中,般若法门最为殊胜。」《般若经》的内涵以空性为主,透过对空性的了解能断除烦恼障而得到小乘的涅盘,即声闻及独觉的菩提果位;也能够透过对空性的认识,再加上福德资粮的圆满,能彻底断除所知障而获得大乘的涅盘,即无上的菩提果位。《般若波罗密多心经》即是《大般若经》的心髓,全部般若的精义皆设於此经,故名为《心经》。

260个字

56枚印章

120余个日夜

......

关于我 . 妙磊居士

partners partners partners partners

般若波罗蜜多心经.玄奘法师译本

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。
舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。
舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。
无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。
无苦集灭道,无智亦无得。
以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无罣碍,无罣碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅磐。
三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。
故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。
故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。